Inleiding

Een uniek stukje dorpshistorie verhaalt over de grote betekenis van de smederijen voor de ontwikkeling van Nieuwkoop door de eeuwen heen. Naast een boeiend verhaal over het smeden door de eeuwen heen onder sobere leefomstandigheden, wordt er in de smidse ook werkelijk gesmeed.

Legende

Omdat in Nieuwkoop geen steenkool noch ijzererts wordt gedolven lijkt het een raadsel waarom hier zoveel smederijen zijn gekomen. Uit de overlevering is opgetekend dat er ooit zigeuners op doorreis met paard en wagen zijn gestrand met een gebroken wagenwiel. Ter plaatse moest daar een (ijzeren) band op gesmeed worden. Misschien zijn deze lieden blijven hangen en is daaruit de eerste smederij in Nieuwkoop ontstaan.

Smid Gerard2
Aambeelden_IMG_6063 (002)

Historie

De eerste smederijen in Nieuwkoop dateren uit de 14e eeuw als ambacht aan huis. Doordat er veel vraag was naar smeedwerk en hulpmiddelen voor de veenderij, de landbouw en de bouwnijverheid, werden de smederijen zeer belangrijk voor het leven en de economie van Nieuwkoop. In de 18e en 19e eeuw kwam dit tot een hoogtepunt: ruim 200 knechten werkten in 90 huissmederijen aan de blaasbalg of met de hamer en aambeeld. De industrialisering begin 20e eeuw luidde het einde in van het bloeiende smederijtijdperk van Nieuwkoop en langzaam verdween de huisnijverheid. Maar de metaalindustrie leeft voort in enkele zeer grote bedrijven.

Thans bloeid het Dorp door t Veen en haar Landbouwerije, Doch ook niet weinig door haar IJzersmeederije

- Lofdicht uit 1796 -

Bezoek een echte Nieuwkoopse smederij

In Museum Nieuwkoop vind je meer informatie over de smederijen van Nieuwkoop. Wil je een échte Nieuwkoopse smederij bezoeken? Kom dan langs in het Smederijmuseum!