Inleiding

De poldercollectie maak je kennis met de turfstekers, de riet- en ruigtsnijders, mosplukkers, broodjagers en vissers die hun brood verdienden 'op de polder'. De sporen van tien eeuwen arbeid door Nieuwkopers zijn overal te vinden in en rondom het plassengebied. Je ontdekt een unieke verzameling lokale gereedschappen en gebruiksvoorwerpen, zoals de baggerbeugel, de rietkam en de riek en de griep.

6-doorvaart