Welkom bij Museum Nieuwkoop

Museum Nieuwkoop is een nieuw museum waarin de collecties en kennis samenkomen van het Oudheidkundig en Poldermuseum, het Smederijmuseum, een Timmerwerkplaats en het Schaats- en Mutsenmuseum (voorheen ‘Koud aan de Dijk’).

Locatie

Je vindt Museum Nieuwkoop aan de Noordenseweg 23A in Nieuwkoop. Er is volop parkeergelegenheid voor fietsen en auto's.

TOP: Toeristisch Overstappunt

Wist je dat Museum Nieuwkoop een TOP: Toeristisch Overstappunt is, waar je kunt wandelen, fietsen en varen? Vanaf de parkeerplaats bij het museum kun je een prachtige natuurwandeling maken door natuurgebied Ruygeborg waar je zomaar een lepelaar, blauwborst of purperreiger kan spotten. Zien we je gauw?

Openingstijden

Museum Nieuwkoop is open op:

Woensdag 10:00-16:00 uur
Vrijdag 10:00-16:00 uur
Zondag 12:00-16:00 uur

Of geopend op afspraak voor groepen.

Entreeprijs

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar - 6 euro
Kinderen tot 12 jaar - 3 euro

Groepen op afspraak

Standaardtarief voor groepen (tot 10 personen) – 60 euro
10 personen of meer? – 6 euro per persoon.

Wat maakt Museum Nieuwkoop bijzonder?

Holland is door mensenhanden gevormd. De zorg voor droge voeten, eten en warmte hebben bepaald hoe grote delen van Holland zijn ingericht. In Museum Nieuwkoop leren bezoekers het landschap lezen: vanaf de parkeerplaats van het museum zijn in één oogopslag polders, drassig land, slootjes, dijken en de Nieuwkoopse plassen te zien.

Waarom dit museum?

Met een bezoek aan Museum Nieuwkoop krijgt de bezoeker inzicht in het ontstaan en de veranderingen in het landschap. De bezoeker ontdekt niet alleen de omgeving van Nieuwkoop, maar krijgt voeling met de ontstaansgeschiedenis van een groot deel van Nederland. Nieuwkoop staat model voor de veranderingen in het Hollandse landschap door de eeuwen heen. Vanaf de eerste ontginningen tot aan de huidige situatie met plassen, moerassen, polders en droogmakerijen.

Onze missie en visie

Nieuwkoop is een verbastering van Nieuwe Cope. In dit gebied werden vanaf 1100 copes uitgegeven: stukken land die ontgonnen mochten worden. Het museum laat het ontstaan zien van het huidige veenweidegebied en de ontwikkelingen door de eeuwen heen. Er is aandacht voor de historische ontwikkelingen, ambachten en gebruiken. Door het verbeelden, beleven en uitleggen van de maakbaarheid van Holland draagt het museum bij aan het levendig houden van de geschiedenis van de streek.

Het museum wil met de diverse collecties inzicht geven en onverwachte en verrassende verbanden laten zien. We creëren verbeelding, verwondering, en nieuwe inzichten bij een breed publiek.